พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง
ขอเชิญร่วมโพสต์ภาพถ่ายเกี่ยวกับงาน Essence of Thailand (Stockel) ในความทรงจำของท่าน

ประกาศแผนผังร้านค้างาน Essence of Thailand ครั้้งที่ 10

ประกาศแผนผังร้านค้าในงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558

Avenue Baron plan place dumon

หากร้านค้าใดมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ EOT2015@thaiembassy.be หรือ EOTX2015@gmail.com

ไทย