ขอเชิญร่วมโพสต์ภาพถ่ายเกี่ยวกับงาน Essence of Thailand (Stockel) ในความทรงจำของท่าน
ศปมผ. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 17

เชิญชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง "ฟ้าทอฝัน" (The Inspiring King) ทาง Youtube

ขอเชิญชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง “ฟ้าทอฝัน” (The Inspiring King DIP) ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราชาวไทย

คลิกเข้าไปชมที่ link ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ 
ตอนที่ 1 เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ
https://www.youtube.com/watch?v=bfI3jI-feCQ

ตอนที่ 2 ความมุ่งมั่น…กุญแจแก้ไขปัญหา
https://www.youtube.com/watch?v=iqq0hUceYDA

ตอนที่ 3 เข้าใจ…เพื่อเข้าถึง
https://www.youtube.com/watch?v=HX_7KvYaGgw

ตอนที่ 4 คิดอิสระ…สู่ความสำเร็จ
https://www.youtube.com/watch?v=8bzFB_shUoo

ตอนที่ 5 กำลังใจ…ข้ามกาลเวลา
https://www.youtube.com/watch?v=TRBW1RKCaZg

ตอนที่ 6 มุ่งมั่นไปต่อ…ด้วยศรัทธาในความเพียรและความสามัคคี
https://www.youtube.com/watch?v=C-JmQiqz6AA

ไทย