ขอเชิญร่วมโพสต์ภาพถ่ายเกี่ยวกับงาน Essence of Thailand (Stockel) ในความทรงจำของท่าน
August 19, 2015
ศปมผ. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 17
August 25, 2015

เชิญชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง "ฟ้าทอฝัน" (The Inspiring King) ทาง Youtube

ขอเชิญชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง “ฟ้าทอฝัน” (The Inspiring King DIP) ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราชาวไทย

คลิกเข้าไปชมที่ link ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ 
ตอนที่ 1 เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ
https://www.youtube.com/watch?v=bfI3jI-feCQ

ตอนที่ 2 ความมุ่งมั่น…กุญแจแก้ไขปัญหา
https://www.youtube.com/watch?v=iqq0hUceYDA

ตอนที่ 3 เข้าใจ…เพื่อเข้าถึง
https://www.youtube.com/watch?v=HX_7KvYaGgw

ตอนที่ 4 คิดอิสระ…สู่ความสำเร็จ
https://www.youtube.com/watch?v=8bzFB_shUoo

ตอนที่ 5 กำลังใจ…ข้ามกาลเวลา
https://www.youtube.com/watch?v=TRBW1RKCaZg

ตอนที่ 6 มุ่งมั่นไปต่อ…ด้วยศรัทธาในความเพียรและความสามัคคี
https://www.youtube.com/watch?v=C-JmQiqz6AA

ไทย