ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 16

งาน Essence of Thailand ครั้้งที่ 10

งาน Essence of Thailand ครั้งที่ 10

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย หรือ Essence of Thailand เป็นครั้งที่ 10 ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณลาน Place Dumon (ปลาซ ดูมอง) ในเขต Woluwe-Saint-Pierre (โวลูเอ้ แซง ปิแอร์) กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวันกว่า 10,000 คน ถึงแม้ฝนจะตกในช่วงเช้า

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการจัดงาน Essence of Thailand ในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ เน้นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสและได้รับ ประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศไทยที่ครบทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น อาหาร การแสดงทางวัฒนธรรม การนวดไทย ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากภาคต่างๆ ของประเทศไทย

เอก อัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ และนาย Benoît Cerexhe นายกเทศมนตรี เมือง Woluwe-Saint-Pierre ได้กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยเอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ได้ขอบคุณนายกเทศมนตรีและเมืองฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ มาโดยตลอด  และนาย Cerexhe กล่าวแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับในการครบรอบ 10 ปีของการจัดงานซึ่งได้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

ตลอด งานมีการแสดงต่างๆ บนเวที อาทิ การเล่นดนตรีไทยโดยวง “เรารักเมืองไทย” ประกอบด้วยเยาวชนไทยที่เติบโตในเบลเยียมที่ร่วมโครงการค่ายวัฒนธรรมไทยใน เบลเยียมจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ การแสดงนาฏศิลป์โดยคณะนาฏศิลป์ Thai Dance Academy จากกรุงลอนดอน คณะนาฏศิลป์จากสมาคมไทย-แฟลค คณะนาฏศิลป์ Ram Thai and Dance Group และการสาธิตและสอนมวยไทยโดยชมรม Olimpboxe Muay Thai เป็นต้น อีกทั้งมีการขายขนมไทย สินค้าหัตถกรรมไทย และให้บริการนวดแผนไทย โดย ร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 70 ร้าน นอกจากนี้ ยังมี การสาธิตและสอนการแกะสลักผักผลไม้ การแสดงดนตรีไทย (ขิม) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้มีการออกบู้ทเพื่อเผยแพร่น้ำผลไม้และสมุนไพรไทย และสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกาการ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้มีการออกบู้ทให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบศุลกากรของไทย

ในช่วงเย็น มีการประกาศผลการประกวดภาพถ่าย Essence of Thailand ในความทรงจำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทาง facebook fanpage งาน Essence of Thailand (www.facebook.com/essenceofthailand) โดยผู้ชนะการประกวด คือ คุณสุวรรณา สิ้มสกุลไพโรจน์ โดยมีคุณ Mario Dours ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และก่อนปิดงานได้มีการจับฉลากรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเที่ยวบินตรง ระหว่างกรุงบรัสเซลส์-กรุงเทพฯ ของสายการบินไทย ซึ่งผู้โชคดี
ปีนี้ ได้แก่นาย Roland GEERINCKX (หมายเลข 2792) หวังว่าจะได้เจอท่านอีกครั้งในการจัดงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 11 ในปี 2559

 

เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ และนาย Benoît Cerexhe นายกเทศมนตรี เมือง Woluwe-Saint-Pierre ได้กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ และนาย Benoît Cerexhe นายกเทศมนตรี เมือง Woluwe-Saint-Pierre ได้กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ มอบของที่ระลึกแก่นาย Benoît Cerexhe นายกเทศมนตรี เมือง Woluwe-Saint-Pierre นาย Michael Rime หัวหน้าคณะที่ปรึกษาของนาย Cerexhe นาง Katrien Depauw ผู้แทน บ. การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดร. Shih De-Yi ผู้แทน บ. ซีพี จำกัด และนายจารุวัฒน์ โมฬีกุล ผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ที่ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 10

เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ มอบของที่ระลึกแก่นาย Benoît Cerexhe นายกเทศมนตรี เมือง Woluwe-Saint-Pierre นาย Michael Rime หัวหน้าคณะที่ปรึกษาของนาย Cerexhe นาง Katrien Depauw ผู้แทน บ. การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดร. Shih De-Yi ผู้แทน บ. ซีพี จำกัด และนายจารุวัฒน์ โมฬีกุล ผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ที่ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 10

นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เยี่ยมชมบู้ทของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกาการ ณ กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบศุลกากรของไทย

นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เยี่ยมชมบู้ทของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกาการ ณ กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบศุลกากรของไทย

Essence Of Thailand X

คุณสุวรรณา สิ้มสกุลไพโรจน์ ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย Essence of Thailand ในความทรงจำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทาง facebook fanpage งาน Essence of Thailand (www.facebook.com/essenceofthailand)

คุณสุวรรณา สิ้มสกุลไพโรจน์ ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย Essence of Thailand ในความทรงจำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทาง facebook fanpage งาน Essence of Thailand (www.facebook.com/essenceofthailand)

คุณ Mario Dours ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกาศผลการประกวดภาพถ่าย Essence of Thailand ในความทรงจำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทาง facebook fanpage งาน Essence of Thailand (www.facebook.com/essenceofthailand)

คุณ Mario Dours ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกาศผลการประกวดภาพถ่าย Essence of Thailand ในความทรงจำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทาง facebook fanpage งาน Essence of Thailand (www.facebook.com/essenceofthailand)

การสาธิตและสอนมวยไทยโดยชมรม Olimpboxe Muay Thai

การสาธิตและสอนมวยไทยโดยชมรม Olimpboxe Muay Thai

 Essence Of Thailand X

การเล่นดนตรีไทยโดยวง “เรารักเมืองไทย”

การเล่นดนตรีไทยโดยวง “เรารักเมืองไทย”

ผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวันกว่า 10,000 คน ถึงแม้ฝนจะตกในช่วงเช้า

ผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวันกว่า 10,000 คน ถึงแม้ฝนจะตกในช่วงเช้า

การแสดงนาฏศิลป์โดยคณะนาฏศิลป์ จากสมาคมไทย-แฟลค

การแสดงนาฏศิลป์โดยคณะนาฏศิลป์ จากสมาคมไทย-แฟลค

การจับฉลากรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงบรัสเซลส์-กรุงเทพฯ ของสายการบินไทย ซึ่งผู้โชคดี ปีนี้ ได้แก่นาย Roland GEERINCKX (หมายเลข 2792)

การจับฉลากรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงบรัสเซลส์-กรุงเทพฯ ของสายการบินไทย ซึ่งผู้โชคดี
ปีนี้ ได้แก่นาย Roland GEERINCKX (หมายเลข 2792)

การสาธิตและสอนการแกะสลักผักผลไม้

การสาธิตและสอนการแกะสลักผักผลไม้

การสาธิตและสอนการแกะสลักผักผลไม้

การสาธิตและสอนการแกะสลักผักผลไม้

การแสดงนาฏศิลป์โดยคณะนาฏศิลป์ Thai Dance Academy จากกรุงลอนดอน

การแสดงนาฏศิลป์โดยคณะนาฏศิลป์ Thai Dance Academy จากกรุงลอนดอน

การแสดงนาฏศิลป์โดยคณะนาฏศิลป์ Thai Dance Academy จากกรุงลอนดอน

การแสดงนาฏศิลป์โดยคณะนาฏศิลป์ Thai Dance Academy จากกรุงลอนดอน

การแสดงนาฏศิลป์โดยคณะนาฏศิลป์ Ram Thai and Dance Group

การแสดงนาฏศิลป์โดยคณะนาฏศิลป์ Ram Thai and Dance Group

การแสดงนาฏศิลป์โดยคณะนาฏศิลป์ Thai Dance Academy จากกรุงลอนดอน

การแสดงนาฏศิลป์โดยคณะนาฏศิลป์ Thai Dance Academy จากกรุงลอนดอน

 

ไทย