ข่าวสารนิเทศ : สภายุโรปออกข้อมติเกี่ยวกับประเทศไทย
เอกอัครราชทูต หารือกับผู้บริหารระดับสูง องค์กร Foreign Trade Association (FTA)

เอกอัครราชทูตนพปฎล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ

 

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2558 นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเยือน กรุงบรัสเซลส์ เพื่อกล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา (Thailand Sustainable Development Foundation หรือ TSDF) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 ต.ค. 2558 ในโอกาสนี้ นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ กรรมการ คณะกรรมการสถาบันมั่นพัฒนา และนายเสรี นนทสูติ ผู้แทนคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

IMG_6786 IMG_6787

ไทย