การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Sufficiency Economy Philosophy – New Paradigm for Sustainable Development โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “BIKE FOR DAD 2015 IN BRUSSELS”

เอกอัครราชทูตพบหารืออธิบดีด้าน Mobility and Transport (DG MOVE) ของคณะกรรมาธิการยุโรป

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 58 เวลา 12.15 – 13.00 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและหารือกับนาย Henrik Hololei อธิบดีด้าน Mobility and Transport ของคณะกรรมาธิการยุโรป

เอกอัครราชทูตฯ และนาย Hololei ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการคมนาคมระหว่างอียูและอาเซียน ในฐานะที่ประเทศไทยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานความสัมพันธ์อียู-อาเซียน ของฝ่ายอาเซียน โดยเฉพาะการเจรจาความตกลงเปิดน่านฟ้าเสรีระหว่างอียูและอาเซียน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของประเทศไทย และแผนการพัฒนาท่าอากาศยานและระบบขนส่งทางรถไฟของประเทศไทย ซึ่งอธิบดี Hololei เน้นย้ำความตั้งใจในการสนับสนุนให้สหภาพยุโรปมีความร่วมมือด้านคมนาคมกับประเทศไทยและอาเซียนให้มากขึ้น

IMG_6084 (1024x768) (1024x768) IMG_6082 (1024x768) (1024x768) IMG_6080 (1024x768) (1024x768)

ไทย