ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน One Young World ครั้งแรกในเอเชีย
เอกอัครราชทูตพบหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (DG Research&Innovation)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “BIKE FOR DAD 2015 IN BRUSSELS”

 

          ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD ที่กรุงบรัสเซลส์

        รัฐบาลไทยมีดำริจะจัดกิจกรรม “BIKE FOR DAD” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โดยจะจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานขึ้นทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศในวันเดียวกัน คือ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยการปั่นจักรยานในประเทศไทย จะมีขึ้นเวลา 15.00 น.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “BIKE FOR DAD 2015 IN BRUSSELS” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยในต่างแดนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกับพสกนิกรในประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ สวนสาธารณะเมือง Tervuren (รวมระยะทาง 5.9 กม. และใช้เวลาปั่นประมาณ 45 นาที – 1 ชม.)

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันและลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์กีฬาทหารเมือง Tervuren (ที่ตั้ง: Centre Sportif Militaire, Hertswegenstraat 61, 3080 Tervuren) ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน โดยมีพิธีเปิดงานตั้งแต่เวลา 14.30 น. และเริ่มปล่อยขบวนนักปั่นจักรยานเวลา 15.00 น.

        ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม web http://goo.gl/forms/0o593mh1yR **ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2558***

ผังเส้นทางกิจกรรม Bike for Dad

ผังเส้นทางกิจกรรม Bike for Dad

 

สวนสาธารณะ Tervuren

สวนสาธารณะ Tervuren

 

จุดพักถ่ายรูป

จุดพักถ่ายรูป

 

ไทย