สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “BIKE FOR DAD 2015 IN BRUSSELS”
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ขอเชิญชวนชาวไทยในเบลเยียมร่วมพิธีถวายพระพรและงานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เอกอัครราชทูตพบหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (DG Research&Innovation)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 12.30-14. 00 น. เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและหารือกับ Dr. Voula Mega, Senior Policy Analyst ฝ่าย F.4 Marine Resources และ Dr. Dimitri Corpakis, Head of Unit ฝ่าย Spreading excellence and widening participation ของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (DG Research&Innovation)

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างอียูกับอาเซียนในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ประสานงาน และเห็นด้วยที่จะมีความร่วมมือมากขึ้นโดยเฉพาะสาขาที่มีศักยภาพและควรให้ความสำคัญ ได้แก่ Connectivity Climate Change และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งอียูมีความสนใจและมีงบประมาณ สนับสนุนโครงการวิจัยให้ ประเทศสมาชิก ในขณะที่ประเทศไทย ก็มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ นอกจากนี้ ออท. ได้ชี้แจงความคืบหน้าของไทยในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฏหมายและข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ของไทยในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยได้มอบหนังสือเรื่อง Breaking the wave ซึ่งจัดทำภายใต้งบประมาณของ ศปมผ. พร้อมหนังสือ Travel Green Thailand และ Travel Different Thailand และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศกรีซและผลกระทบที่ตามมา

IMG_6092IMG_6100IMG_6101

 

ไทย