เอกอัครราชทูตกล่าวเปิดงาน Expo Milano 2015
เบลเยียมยกระดับสถานการณ์ระวังภัย พร้อมออกมาตรการการเตรียมการป้องกันการก่อการร้าย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ขอเชิญชวนชาวไทยในเบลเยียมร่วมพิธีถวายพระพรและงานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไทย