สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ขอเชิญชวนชาวไทยในเบลเยียมร่วมพิธีถวายพระพรและงานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ แจ้งเตือนคนไทยเรื่องสถานการณ์ระวังภัย ฉบับที่ 2

เบลเยียมยกระดับสถานการณ์ระวังภัย พร้อมออกมาตรการการเตรียมการป้องกันการก่อการร้าย

 

ตามที่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายขึ้นในกรุงปารีส นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเรียนการเพิ่มมาตรการของทางการเบลเยียมในช่วงวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นาย Jan Jambon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเบลเยียม ได้ออกแถลงต่อสื่อเบลเยียมว่า รัฐบาลกลางได้ประกาศยกระดับภาวะภัยคุกคามทั่วประเทศจากเดิมระดับ 2 เป็นระดับ 3 (ภาวะภัยคุกคามต่อบุคคล กลุ่มบุคคล และกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นเป้าหมายมีความเป็นไปได้สูง) โดยระดับสูงสุดคือ ระดับ 4 (ความเป็นไปได้สูงสุดและทันที) และจนถึงขณะนี้ (20 พฤศจิกายน 2558) ระดับภาวะภัยคุกคามยังอยู่ที่ระดับ 3

2. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นาย Charles Michel นรม. เบลเยียม แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียมว่า รัฐบาลกลางได้มีมติออกมาตรการต่อต้านการก่อการร้าย 18 ข้อ ได้แก่

2.1         การเพิ่มงบประมาณปี 2559 อีกจำนวน 400 ล้านยูโร เพื่อใช้ในด้านการรักษาความปลอดภัย และการต่อต้านการก่อการร้าย

2.2         ให้ จนท. ตร. เพิ่มความเข้มงวดการตรวจค้นและเฝ้าระวังบริเวณชายแดน

2.3         การเพิ่มจำนวน จนท. ทหาร เป็น 520 นาย เพื่อเสริมการรักษาความปลอดภัย (ปัจจุบันมี จนท. ทหาร จำนวน 150 นาย ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามสถานที่สำคัญต่างๆ )

2.4         การทบทวนกฎหมายอาชญากรรม โดยเฉพาะด้านวิธีการค้นหา ซึ่งจะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ อาทิ การตรวจสอบเสียง การเพิ่มการดักฟังโทรศัพท์

2.5         เพิ่มอำนาจการกักขังเพิ่มเป็น 72 ชม. จากเดิม 24 ชม. โดยมีการทบทวนมาตราที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญ (ระบุในมาตรา 12 ของรัฐธรรมนูญ)

2.6         การเข้าตรวจค้นกรณีต้องสงสัยเกี่ยวกับการก่อการร้าย สามารถดำเนินการได้ตลอด 24 ชม.

2.7         ผู้เข้าร่วมการต่อสู้ที่ซีเรียจะถูกกักบริเวณและถูกความคุมตัวไว้ในที่คุมขัง

2.8         การใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic bracelet) กับบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของหน่วยงานความมั่นคง

2.9         การลงทะเบียนข้อมูลผู้โดยสารทั้งเครื่องบินและรถไฟความเร็วสูง โดยจะไม่รอมาตรการของสหภาพยุโรป

2.10     กำหนดมาตรการขับไล่ (expel) บุคคลที่สอน/อ้างศาสนา เพื่อสร้างความรู้สึกเกลียดชังโกรธแค้นออกนอกประเทศ โดยจะมีมาตรการตรวจสอบประวัติบุคคลประเภทดังกล่าว

2.11     ปิดสถานที่ทางศาสนาที่ไม่ได้รับการรับรองและมีการสื่ออบรมเกี่ยวกับสงครามศาสนา (จีฮัด)

2.12     กำหนดให้ผู้ใช้ระบบโทรศัพท์แบบเติมเงินต้องลงทะเบียนและระบุชื่อผู้ใช้

2.13     กำหนดแผนการป้องปรามและกดดันในเขต Molenbeek

2.14     เพิ่มมาตรการตรวจค้นการเข้าสถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยง

2.15     ติดตั้งเพิ่มจำนวนกล้องติดการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถยนต์

2.16     ปิดเว็บไซต์ที่ปลุกระดมสร้างความเกลียดชัง

2.17     ประเมินกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินใหม่

2.18     การเข้าร่วมกับนานาชาติในการต่อสู้กับ IS โดยการส่งเรือฟริเกต Leopold I ในภารกิจติดตามกองเรือบรรทุกเครื่องบิน Charles de Gaulle และการเข้าร่วมในภารกิจโจมตีทางอากาศสลับกับเนเธอร์แลนด์

****************************

                                                                                                สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

                                                                                                            20 พฤศจิกายน 2558

ไทย