ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ
การประกวดภาพถ่ายปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

ฝ่ายกงสุลจะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558

ไทย