การประกวดภาพถ่ายปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่่ยมคารวะกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

กิจกรรม Bike for Dad ในเบลเยียม

 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดกิจกรรม Bike for Dad ณ ศูนย์กีฬาทหารประจำเมือง Duisburg โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 129 คน เอกอัครราชทูตนพปฏล คุณวิบูลย์ นำขบวนนักปั่นเพื่อพ่อไปตามเส้นทางปั่นจักรยานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศูนย์กีฬาฯ และแล่นผ่านเข้าไปยังพื้นที่ของพื้นที่ในสวนสาธารณะ Tervuren รวมระยะทางปั่น 5.9 กิโลเมตร และได้ใช้เวลาปั่นประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งสวนสาธารณะ Tervuren เป็นสวนขนาดใหญ่ที่มีทัศนียภาพสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและผักผ่อนของชาวเบลเยียม โดยเส้นทางปั่นได้เรียบลำธาร ทะเลสาบและป่าไม้ โดยมีพิพิธภัณฑ์แอฟริกา สร้างขึ้นโดยพระราชาธิบดี Leopold II ตั้งอยู่ด้วย

ไทย