รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมัคร (รอบแรก) เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Customs Policy Monitoring Unit
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่่ยมคารวะกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนาย Rudolf HUYGELEN อธิบดีกรมพิธีการทูต ณ กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางบุษยาฯ ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งให้แก่นาย HUYGELEN ด้วย

นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Rudolf HUYGELEN อธิบดีกรมพิธีการทูต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Rudolf HUYGELEN อธิบดีกรมพิธีการทูต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ต่อมาเวลา 11.30 น. นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนาย Dirk ACHTEN ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และได้หารือข้อราชการด้วย ในการนี้ นาง Regine VANDRIESSCHE อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย เข้าร่วมด้วยGELEN ด้วย

นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนาย Dirk ACHTEN ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และได้หารือข้อราชการด้วย ในการนี้ นาง Regine VANDRIESSCHE อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย เข้าร่วมด้วย

นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนาย Dirk ACHTEN ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และได้หารือข้อราชการด้วย ในการนี้ นาง Regine VANDRIESSCHE อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย เข้าร่วมด้วย

ไทย