เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่่ยมคารวะกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิป แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ณ พระราชวังแห่งกรุงบรัสเซลส์ เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

จัดการสัมมนา “Think ASEAN, go for Thailand” ภายใต้โครงการ Thai Belgian Business Forum

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559 เวลา 15.00-18.00 น. สนง. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ สอท. ได้ร่วมกัน ที่ Press Club โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 50 คน จากภาครัฐและเอกชนเบลเยียม เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับจาก ปทท. โดยมีวิทยากรทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อัครราชทูต สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์ น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์ และนาย Bruno Van der Wielen ผู้บริหาร บริษัท Solvay-Vinythai มาให้ข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์และนโยบายทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมโอกาสการลงทุนใน ปทท. โดยเฉพาะประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นตลาดร่วม จากการที่ ปทท. ได้เป็นสมาชิกกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

BOI Presentation 2016 และ Office of Commercial Affairs Presentation

 

ไทย