นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม Research & Innovation Management ณ KU Leuven
ขอเชิญร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 11

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่แกรนด์ ดยุก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเฝ้าฯ แกรนด์ ดยุก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ณ พระราชวัง Grand Ducal ราชรัฐลักเซมเบิร์ก เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชรัฐลักเซมเบิร์ก

©2016 Grand-Ducal Court / All rights reserved

©2016 Grand-Ducal Court / All rights reserved

ไทย