งาน Lunch Talk เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ฯพณฯ นายกิตติ วะสีนนท์
นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต เปิดโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทย ครั้งที่ 4

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลโดยประธานในพิธี การสวดเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยพระสงฆ์ 7 รูปจากวัดไทยธรรมาราม เบลเยียม วัดพุทธาราม เบลเยียม วัดธัมมปทีป เบลเยียม และวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ การถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การทำบุญตักบาตรและการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การโดยมีข้าราชการและครอบครัว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวไทย ตลอดจนชุมชนไทยในเบลเยียมเข้าร่วมงานกว่า 100 คน

ไทย