ข่าวสารนิเทศ – ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างไม่เป็นทางการ
ข่าวสารนิเทศ – รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย

ข่าวสารนิเทศ : กรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณแหล่งชุมชนและพื้นที่สาธารณะบางจังหวัดในห้วงวันที่ ๑๑ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

         ตามที่ในห้วงวันที่ ๑๑ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้เกิดเหตุระเบิดที่บริเวณแหล่งชุมชนและพื้นที่สาธารณะบางจังหวัด เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน ๔ ราย และได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๓๔ ราย นั้น 

          รัฐบาลรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้และขอประณามผู้ก่อเหตุดังกล่าว และขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบนั้น รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดูแลและเยียวยาตลอดจนอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
          เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รัฐบาลได้สั่งการไปยังหน่วยงานในทุกพื้นที่ เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุร้ายมิให้เกิดขึ้นอีก โดยเฉพาะให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ย่านชุมชน แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งมอบหมายให้มีผู้ที่ได้รับผิดชอบในการอำนวยการแก้ไขหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น และได้ขอความร่วมมือประชาชนและภาคประชาสังคมให้ช่วยติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวัง
 
          เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่มีมูลเหตุที่เชื่อมโยงกับการก่อการร้าย แต่เป็นการก่อเหตุในลักษณะก่อกวนเพื่อสร้างเหตุการณ์ความไม่สงบ ขณะนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคงกำลังเร่งสอบสวนเพื่อนำผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมาย จึงขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงทุกหน่วย ที่กำลังมุ่งมั่นทำงานร่วมกันเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และนำความสงบสุขกลับสู่สังคมโดยเร็วที่สุดต่อไป
ไทย