งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ข่าวสารนิเทศ – รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย

นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต เปิดโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทย ครั้งที่ 4

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทย ครั้งที่ 4 ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม ระหว่างวันที่ 21 – 28 สิงหาคม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม และวัดไทยธรรมาราม เบลเยียม ซึ่งโครงการในปีนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยา ศรีผ่อง และอาจารย์บุญเสก บรรจวจัด จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มาเป็นวิทยากร เและมีเยาวชนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คน ทั้งนี้ นักเรียนทุกคนจะมีโอกาสร่วมแสดงดนตรีไทยในงานเทศกาลไทย ‘Essence of Thailand ปีที่ 11′ ณ Place de Mons (Stockel) ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน ศกนี้    

 

ไทย