ประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559

ข่าวสารนิเทศ – กรณีสื่อต่างประเทศรายงานเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

 

          ตามที่ได้ปรากฏรายงานข่าวในสื่อต่างประเทศว่า มีประชาชนไทยเข้าร่วมไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ พระบรมมหาราชวัง เป็นหลักพันคน ข้อเท็จจริงคือ จำนวนชาวไทยที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนที่มากกว่านั้นหลายเท่า ซึ่งคนไทยนับล้านคนทั่วประเทศต่างรวมใจกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยประชาชนหลายแสนคนได้ร่วมกันรอรับเสด็จขบวนพระบรมศพตลอดเส้นทางจากโรงพยาบาลศิริราชจนถึงพระบรมมหาราชวัง ในขณะที่ประชาชนทั่วทั้งประเทศต่างรอรับชมการถ่ายทอดพิธีเคลื่อนพระบรมศพหน้าจอโทรทัศน์ ทั้งนี้ ประชาชนจากทุกสารทิศได้เข้ามาจับจองพื้นที่ตลอดเส้นทางเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและทรงงานอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ในการนี้ รัฐบาลกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนับล้านคนที่กำลังทยอยกันหลั่งไหลเข้ามาถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

           โดยที่สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งได้รายงานข้อมูลที่ผิดจากความเป็นจริง หรือใช้ข้อความเท็จ กล่าวหา บิดเบือน หรือมีเนื้อหารุนแรง ซึ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงที่ชาวไทยกำลังไว้อาลัยถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ซึ่งการกระทำในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ  ไม่มีความเป็นมืออาชีพ ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของคนไทย ตลอดจนขัดต่อขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทย ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศจึงขอตำหนิการกระทำดังกล่าวที่ส่อความไม่บริสุทธ์ใจ เต็มไปด้วยอคติอย่างมากของผู้เขียน/ผู้ร่วมเขียน และองค์กรเหล่านั้น และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเลี่ยงการกระทำนั้น ๆ เสีย

*************************

กระทรวงการต่างประเทศ

17 ตุลาคม 2559

ไทย