พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559
กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ กรุงบรัสเซลส์

การปรับเวลาเปิดให้ลงนามในสมุดลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ขอประกาศการปรับเวลาเปิดให้ลงนามในสมุดลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ Chausée de Waterloo 876, Brussels 1000 นับตั้งแต่วันพฤหัสที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป เป็นช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูต 09.30 – 13.00 น. และ 14.00 – 16.30 น. (ไม่รวมวันหยุดราชการ) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ไทย