การปรับเวลาเปิดให้ลงนามในสมุดลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ กรุงบรัสเซลส์

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559 เวลา 14.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยพร้อมครอบครัว และชุมชนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก เข้าร่วม โดยนายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อุปทูต กล่าวนำถวายคำสัตย์ปฏิญาณ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ไทย