ประกาศวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ประจำปี 2560
คำแนะนำแก่นักเดินทางเกี่ยวกับการนำเงินไปยังราชอาณาจักรเบลเยียมและสหภาพยุโรป

เชิญดาวน์โหลดหนังสือแนะนำ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือฟรี http://70waysofking.tourismthailand.org/book/70waysofking.pdf 

 

 

e-Book 70 เส้นทางตามรอบพระบาท สารบัน
สารบัน 1 สารบัน 2
สารบัน 3 ตัวอย่าง
       
ไทย