สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมจัดสัมมนา “4th Thai Belgian Business Forum : Opportunity 2017” ที่ The Press Club Brussels
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Dirk Achten ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะและยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้ง ต่อนาง Françoise GUSTIN อธิบดีกรมพิธีการทูต

 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะและยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้ง ต่อนาง Françoise GUSTIN อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักรเบลเยียม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

 

 

ไทย