นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะและยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้ง ต่อนาง Françoise GUSTIN อธิบดีกรมพิธีการทูต
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Regine Vandriessche อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Dirk Achten ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Dirk Achten ปลัดกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรเบลเยียม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคี การจัดการประชุม Policy Consultation ระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี การลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้า ไทย-เบลเยียม ในปี 2561

ไทย