เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Dirk Achten ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Bruno van der Pluijm อธิบดีกรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Regine Vandriessche อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Regine Vandriessche อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศราชอาณาจักรเบลเยียม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีไทย-เบลเยียม การจัดการประชุม Policy Consultation ระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี การลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้า ไทย-เบลเยียม ในปี 2561

ไทย