เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Bruno van der Pluijm อธิบดีกรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม
นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่สมเด็จพระราชธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมกิจกรรม Global Dialogue @ Voka – Thailand

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Global Dialogue @ Voka – Thailand ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์การค้า (Voka) เมืองเมเคอเล่น (Mechelen) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยให้แก่สมาชิกในเครือข่ายของสมาพันธ์การค้า (Voka) เมืองเมเคอเล่น โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักธุรกิจ บริษัท และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เมืองเมเคอเล่น

 

20170426_182704          20170426_185010 20170426_185040 20170426_185046 20170426_185054 20170426_185101 20170426_185109

 

 

ไทย