เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ และกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าเยี่ยมคารวะนาย Georges Dallemagne ประธานกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-เบลเยียม ภายใต้กรอบ IPU รัฐสภาเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Christine Defraigne ประธานวุฒิสภาเบลเยียม

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Christine Defraigne ประธานวุฒิสภาเบลเยียม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แนบแน่น การแลกเปลี่ยนการเยือนของสมาชิกรัฐสภา และการฉลองครบรอบ 150 ปีการลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้า ไทย-เบลเยียม ในปี 2561

ไทย