ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ IMEU
July 4, 2017
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าเยี่ยมคารวะนาย Georges Dallemagne ประธานกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-เบลเยียม ภายใต้กรอบ IPU รัฐสภาเบลเยียม
July 11, 2017

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Christine Defraigne ประธานวุฒิสภาเบลเยียม

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Christine Defraigne ประธานวุฒิสภาเบลเยียม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แนบแน่น การแลกเปลี่ยนการเยือนของสมาชิกรัฐสภา และการฉลองครบรอบ 150 ปีการลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้า ไทย-เบลเยียม ในปี 2561

ไทย