เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานคณะมนตรียุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Siegfried Bracke ประธานรัฐสภาเบลเยียม

 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Siegfried Bracke ประธานรัฐสภาเบลเยียมในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แนบแน่น การแลกเปลี่ยนการเยือนของสมาชิกรัฐสภา และการฉลองครบรอบ 150 ปีการลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้า ไทย-เบลเยียม ในปี 2561

ไทย