เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติเบลเยียม
เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันว่าที่เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม ที่อาคารรัฐสภา โดยได้หารือกันเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเบลเยียม โดยเฉพาะในด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ เพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี การลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้า ไทย-เบลเยียม ในปี 2561

20170807_๑๗๐๘๐๗_0050 20170807_๑๗๐๘๐๗_0045

ไทย