เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันว่าที่เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับองค์กร Thaismiles และเมือง Torhout

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Claire Tillekaerts ประธานบริหารหน่วยงาน Flanders Investment and Trade

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาง Claire Tillekaerts ประธานบริหารหน่วยงาน Flanders Investment and Trade (FIT) (หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการค้าการลงทุนของภูมิภาคฟลานเดอร์ของเบลเยียม) โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับภูมิภาคฟลานเดอร์ (ร้อยละ 90 ของการค้าของเบลเยียมกับไทยมาจากภูมิภาคฟลานเดอร์) ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีทั้งที่เบลเยียมและที่ไทย (ซึ่งมีสำนักงาน FIT ตั้งอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย) รวมทั้งได้หารือแผนกิจกรรมในปี 2561 ในโอกาสครบรอบ 150 ปีการลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าระหว่างไทยกับเบลเยียม

ไทย