เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Claire Tillekaerts ประธานบริหารหน่วยงาน Flanders Investment and Trade
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือและศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับองค์กร Thaismiles และเมือง Torhout

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับองค์กร Thaismiles ซึ่งเป็นองค์กรของเบลเยียมที่ดำเนินโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ในภาคอีสานของไทยและผู้ป่วยโรคเอดส์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในเบลเยียม เช่น กิจกรรมสงกรานต์และลอยกระทง และเมือง Torhout (ตั้งอยู่ในภูมิภาคฟลานเดอร์) ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กร Thaismiles และได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร Thaismiles ณ ศาลาว่าการเมือง Torhout โดยมีนาย Kristof Audenaert รักษาการนายกเทศมนตรีรวมทั้งสมาชิกสภาของเมือง Torhout และนาย Benny Mareel ประธานองค์กร Thaismiles และสมาชิกองค์กร พร้อมด้วยนาย Luc Metsdagh อดีตประธานองค์กร Thai-Flemish Information Center in Koekelare (ซึ่งต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นองค์กร Thaismiles) ให้การต้อนรับ นอกจากนั้น องค์กร Thaismiles ยังได้จัดให้เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้เยี่ยมชมศาลาไทย ณ เมือง Koekelare ซึ่งเป็นจุดเด่นของเมือง Koekelare จัดสร้างโดยคณะมิตรภาพไทย-เฟลมมิช เบลเยียม เมื่อปี 2532 และเยี่ยมชมรูปปั้นกินรีในบริเวณสวนหย่อมแห่งหนึ่งของเมือง ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบให้ พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตฯ และคณะ

1505324378904 1505324358774 1505324383053 20170909_115151 20170909_115333(0) 20170909_121627 20170909_121651 20170909_123039 20170909_133615

 

ไทย