กิจกรรมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ และคณะสภาธุรกิจอียู-อาเซียน

Garden Party: A Thai experience

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การประกอบอาหารไทย ภายใต้ชื่อ Garden Party: A Thai Experience ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการเบลเยียม สหภาพยุโรป ภาคเอกชนเบลเยียม สื่อมวลชนและ Friends of Thailand 

ในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงสาธิตการทำอาหาร ศิลปะการตกแต่งอาหารไทย ให้เป็นไปตามต้นตำรับไทยที่แท้จริง การสืบสานความเป็นไทยด้านวัฒนธรรม อาทิ การวาดร่ม การแกะสลักผลไม้ และการแสดงดนตรีไทยจากกลุ่ทเยาวชน วงเรารักเมืองไทย นอกจากนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเสด็จประพาสเบลเยียมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 120 ปี และ 110 ปี การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการการเสด็จฯ เยือนเบลเยียมอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระปรมินททรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2503

 

20170910_105144 20170910_105229 20170910_145443 Blue Elephant 1505135243484 TMP_6256 TMP_6269 TMP_6276 TMP_6307 TMP_6309 TMP_6315 TMP_6327 TMP_6335 TMP_6336 TMP_6337 TMP_6342 TMP_6343 TMP_6345 TMP_6358 TMP_6361 TMP_6368

 

ไทย