กิจกรรมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU) จำนวน 2 คน

การประกาศนัดหยุดงานในเบลเยียมจะกระทบระบบคมนาคมวันที่ 9 – 10 ต.ค. 2560

สหภาพแรงงานภาครัฐในเบลเยียมประกาศนัดหยุดงาน ตั้งแต่ 22.00 น. คืนวันที่ 9 ต.ค. 2560 ถึง 22.00 น. คืนวันที่ 10 ต.ค. 2560 ซึ่งจะกระทบต่อบริการขนส่งมวลชนสาธารณะทั่วประเทศเบลเยียม ได้แก่ รถไฟ รถไฟใต้ดิน รถราง รถเมล์โดยสารประจำทาง คาดว่าจะทำให้การจราจรติดขัดทั่วประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ผู้เดินทางมาท่องเที่ยวในเบลเยียมช่วงดังกล่าวติดตามข่าวสาร สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงบรัสเซลส์ (BRU) ในช่วงดังกล่าว อาจต้องใช้บริการรถแท็กซี่เข้าเมือง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ www.thaiembassy.be อีเมล์ consular@thaiembassy.be โทรศัพท์ 02 640 68 10

ไทย