เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ และคณะสภาธุรกิจอียู-อาเซียน
ประกาศวันรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจฯ รอบที่ 2

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบดอกไม้จันทน์ช่อพิเศษและช่อตัวแทนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ จากต่างประเทศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และในฐานะประธานคณะทำงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในต่างประเทศ นำช่อดอกไม้จันทน์ช่อพิเศษที่ได้รับจากเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศจำนวน ๙๖ ช่อ และช่อตัวแทนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ จำนวน ๙๔ ช่อ มอบให้แก่สำนักพระราชวัง โดยมีพลเอกศิระ ภระมรทัต ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ตามแนวทางของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งทั่วโลกได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ล่วงหน้าขึ้นในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในต่างประเทศ ได้อธิษฐานจิตช่อดอกไม้จันทน์ช่อพิเศษดังกล่าวเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในต่างประเทศได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ช่อตัวแทนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดส่งกลับมายังกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใด ได้แสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นครั้งสุดท้าย
12345
ไทย