พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ กรุงบรัสเซลส์
Gaul & Millau ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ เพื่อเปิดตัวหนังสือแนะนำร้านอาหารประจำปี 2018 ซึ่งเนื้อหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Georges Dallemagne ประธานกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคี เบลเยียม-ไทย ภายใต้กรอบ Inter-Parliamentary Union (IPU) รัฐสภาเบลเยียม

 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Georges Dallemagne ประธานกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคี เบลเยียม-ไทย ภายใต้กรอบ Inter-Parliamentary Union (IPU) รัฐสภาเบลเยียม เพื่อหารือในโอกาสที่นาย Dallemagne จะเดินทางเยือนประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งต่อมา ในระหว่างการเยือนไทยของนาย Dallemagne เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นาย Dallemagne ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-เบลเยียม โดยมีนาย Philippe Kridelka เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-เบลเยียม และนายรัชฎา จิวาลัย รองอธิบดีกรมยุโรป เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคี การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ และกิจกรรมฉลองครบรอบ 150 ปี การลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้า ไทย-เบลเยียม ในปี 2561

S__109166698 เบลเยี่ยม_๑๗๑๑๑๐_0002

ไทย