Gaul & Millau ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ เพื่อเปิดตัวหนังสือแนะนำร้านอาหารประจำปี 2018 ซึ่งเนื้อหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Dirk Van der Maelen ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ รัฐสภาเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศเบลเยียม โดยมี ดร. De-Yi Shih ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท CPF Europe นายเฉลิมพร แก้วชินพร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ) นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายครัวการบิน (DC) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท CP จำกัด เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของการบินไทยในเบลเยียมในปัจจุบันและแผนในอนาคต รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับการบินไทย

20171117_184249

ไทย