เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปเข้าร่วมการสัมมนา ASEM and ASEAN and the East Asia Summit

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Dirk Van der Maelen ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ รัฐสภาเบลเยียม

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Dirk Van der Maelen ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ รัฐสภาเบลเยียม ที่อาคารที่ทำการคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ รัฐสภาเบลเยียม ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่แนบแน่นระหว่างไทยและเบลเยียม และกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบอรบ 150 ปี การลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าไทย-เบลเยียม (2411-2561) ในปี 2561

20171120_104231

ไทย