เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Dirk Van der Maelen ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ รัฐสภาเบลเยียม
เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปหารือกับเอกอัครราชทูตผู้แทนมอลตาประจำ PSC

เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปเข้าร่วมการสัมมนา ASEM and ASEAN and the East Asia Summit

 

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป เข้าร่วมการสัมมนา ASEM and ASEAN and the East Asia Summit ที่ Press Club Brussels Europe เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสิงคโปร์ประจำสหภาพยุโรป นาย Steven Everts นาย Giuseppe Busini จากกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป และนาย Fraser Cameron ผู้อำนวยการ EU-Asia Centre อภิปรายเกี่ยวกับความคืบหน้าและแนวโน้มความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) และการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM)

 

S__23306259

S__23306260

ไทย