เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปเข้าร่วมการสัมมนา ASEM and ASEAN and the East Asia Summit
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือและศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปหารือกับเอกอัครราชทูตผู้แทนมอลตาประจำ PSC

 

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปหารือกับนาย Alan Bugeja เอกอัครราชทูตผู้แทนมอลตาประจำ Political and Security Committee (PSC) ของสหภาพยุโรป โดยได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย-สหภาพยุโรป

 

S__23306263

S__23306264

ไทย