เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปหารือกับเอกอัครราชทูตผู้แทนมอลตาประจำ PSC
เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปหารือกับเอกอัครราชทูตผู้แทนประเทศสมาชิกอียูประจำ PSC

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือและศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย ในโอกาสเดินทางมาประชุมและศึกษาดูงานด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 โดยมี Professor Peter Lievens รองอธิการบดีด้าน International Policy and League of European Research Universities (LERU) และ Professor Rik Gosselink อาจารย์คณะ Kinesiology and Rehabilitation Sciences มหาวิทยาลัย KU Leuven เข้าร่วม ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับมหาวิทยาลัย KU Leuven เช่น การลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง KU Leuven กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ซึ่งครอบคลุมโครงการวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร หลักสูตร Double Degree และการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ร่วมกัน

ไทย