เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือและศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปหารือกับเอกอัครราชทูตผู้แทนประเทศสมาชิกอียูประจำ PSC

 

เมื่อ 24 พฤศจิกายน และ 27 พฤศจิกายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรของ 3 ประเทศสมาชิกอียูประจำ Political and Security Committee (PSC) ของสหภาพยุโรป เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย-สหภาพยุโรป ได้แก่ การหารือกับนาง Gergana Karadjova  ผู้แทนถาวรบัลแกเรียประจำ PSC (24 พฤศจิกายน) การหารือกับนาย Calin Stoica ผู้แทนถาวรโรมาเนียประจำ PSC (27 พฤศจิกายน) และการหารือกับนาย Patrick Engelberg เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรลักเซมเบิร์กประจำ PSC (27 พฤศจิกายน)

S__23371813S__23371812S__23371810

ไทย