เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ไทยหารืออียูเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน

เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปหารือกับเอกอัครราชทูตผู้แทนโปแลนด์ประจำ PSC

 

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปหารือกับนาย Maciej Karasinski เอกอัครราชทูตผู้แทนโปแลนด์ประจำ Political and Security Committee (PSC) ของสหภาพยุโรป โดยได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย-สหภาพยุโรป

ไทย