เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปหารือกับเอกอัครราชทูตผู้แทนโปแลนด์ประจำ PSC
คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยต่อการจากไปของดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการอาเซียน

ไทยหารืออียูเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้แทนไทยซึ่งนำโดยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับอียู โดยคณะได้แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ของอียูและเบลเยียม ในการบริหารจัดการแรงงานในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยถูกกฎหมาย การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของนายจ้างและลูกจ้าง และบทบาทของภาคธุรกิจในการส่งเสริมมาตรฐานด้านแรงงานต่างๆ

ในโอกาสนี้ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดการหารือระหว่างรับประทานอาหารค่ำระหว่างคณะผู้แทนไทย และผู้แทนจากสถาบันต่างๆ ของอียู อาทิ นายเดวิด มาร์ติน สมาชิกสภายุโรปและสมาชิกคณะกรรมาธิการด้านการค้า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งได้เข้าร่วมการหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปร่วมกับคณะผู้แทนไทย

ไทย