ไทยหารืออียูเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดทำตราสัญลักษณ์ (logo) เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 150 ปี การลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าไทย-เบลเยียม ในปี 2561

คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยต่อการจากไปของดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการอาเซียน

เมื่อวันที่ 30 พฤจิกายน 2560 คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee: ABC) ร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยต่อการจากไปของดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการอาเซียน ที่ถึงแก่อนิจกรรมในช่วงบ่ายวันที่ 30 พฤจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ระหว่างการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ ณ สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ณ กรุงบรัสเซลส์ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้กล่าวสรุปเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-อียู

01121702011217 3011217 4

ไทย