สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดทำตราสัญลักษณ์ (logo) เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 150 ปี การลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าไทย-เบลเยียม ในปี 2561
การประชุมทีมประเทศไทย

เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปหารือกับเอกอัครราชทูตผู้แทนสโลวาเกียประจำ PSC

 

เมื่อ 7 ธันวาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปหารือกับนาย Lubomir Cano  เอกอัครราชทูตผู้แทนสโลวาเกียประจำ Political and Security Committee (PSC) ของสหภาพยุโรป โดยได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย-สหภาพยุโรป

ไทย