สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560
ตารางแสดงราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตและอัครราชทูต จำนวน 2 คัน

ราคากลาง

ไทย