เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Roxane de Bilderling หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม
Count Gerald Van Der Straten Ponthoz ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์ Luc Sels อธิการบดีมหาวิทยาลัย KU Leuven

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้นำคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เยือนมหาวิทยาลัย KU Leuven และเข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์ Luc Sels อธิการบดีมหาวิทยาลัย KU Leuven โดยมีศาสตราจารย์ Peter Lievens รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายต่างประเทศและศิษย์เก่า เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับมหาวิทยาลัย KU Leuven ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และแผนงานในอนาคต รวมทั้งหารือเกี่ยวกับกิจกรรมของ       อธิการบดีฯ ในระหว่างการเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย KU Leuven กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเดือนมกราคม 2561 นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ จากนาย Bart Hendrick หัวหน้าสำนักงานต่างประเทศ

103114 103110 20171215_152915 20171215_160912 20171215_165742

ไทย