ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตและอัครราชทูต จำนวน 2 คัน
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปี 2560

ตารางแสดงราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561

ไทย