เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Gaston Stronck ปลัดกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหภาพยุโรป

การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปเบลเยียม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าพบหารือกับนายดิดิเยร์ เรนเดอส์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปเบลเยียม ที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ณ กรุงบรัสเซลส์
           รัฐมนตรีทั้งสองได้หารือในประเด็นความร่วมมือต่างๆ อาทิ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านการค้า การลงทุน โดยเฉพาะโอกาสการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ความตกลงทวิภาคี เช่น ความตกลงการแลกเปลี่ยนนักโทษ และความตกลงว่าด้วยการประกันสังคม ความร่วมมือไตรภาคีในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEP for SDG) การสนับสนุนของไทยต่อการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. 2019-2020 ของเบลเยียม ความร่วมมือและประเด็นในระดับภูมิภาคและระดับโลก อาทิ ความสัมพันธ์อาเซียน-อียู สถานการณ์ในรัฐยะไข่ กัมพูชา และ Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty
          ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวจัดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี การลงนามสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ระหว่างไทยและเบลเยียม ซึ่งเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกของประเทศทั้งสอง โดยในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบแสตมป์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี การลงนามสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ระหว่างไทยและเบลเยียม ซึ่งจัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ร่วมกับ บ.ไปรษณีย์เบลเยียม ให้แก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปเบลเยียม
ไทย