อัครราชทูตและรองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสปีใหม่ จัดโดยสมาคมวัฒนธรรมไทย-เฟลมิช (Thaivlac)
เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมบริษัท Solvay

ประเทศไทยได้เป็นประเทศเกียรติยศในงาน BRUSSELS HOLIDAY FAIR ครั้งที่ 60 (1-4 กุมภาพันธ์ 2561)

ประเทศไทยได้เป็นประเทศเกียรติยศในงาน Brussels Holiday Fair (Salon des Vacances) ครั้งที่ 60 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงปารีส จัดขึ้นที่ศูนย์การแสดงสินค้า Brussels Expo กรุงบรัสเซลส์ ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561  เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ในปี 2561 โดยในพิธีเปิดงาน แขกเกียรติยศของงาน คือ นาย René Collin รัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาควาโลเนีย และนาย Ben Weyts รัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคฟลานเดอร์ ได้ให้เกียรติเข้าเยียมชมบูธของประเทศไทย โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้การต้อนรับ โดยมีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำเบลเยียมและแขกผู้มีเกี่ยรติอื่นๆ ร่วมด้วย ซึ่งได้มีการนำเสนอการแสดงทางวัฒนธรรมของไทย อาหารไทย และการนวดของไทยแก่รัฐมนตรีทั้งสองและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นอย่างยิ่ง

งาน Brussels Holiday Fair (Salon des Vacances) เป็นงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเบลเยียม ในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 100,000 คน ในปีนีแนวคิดของงานคือ การท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวด้านอาหาร (Cruise, Wellness and Gastronomy)

ประเทศไทยถือเป็นประเทศเป้าหมายอันดับที่ 1 ในทวีปเอเชีย และอันดับที่ 2 สำหรับการเดินทางระยะไกลของชาวเบลเยียม โดยในปี 2560 มีชาวเบลเยียมเดินทางไปประเทศไทยกว่า 112,000 คน ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวชาวเบลเยียมนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี และในปีเดียวกันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยกว่า 35 ล้านคน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุด และนักท่องเที่ยวคนที่ 35 ล้านเป็นนักท่องเที่ยวชาวเบลเยียม

ไทย