การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปเบลเยียม
งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหภาพยุโรป

ระหว่าง 5-6 มีนาคม 2561 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสหภาพยุโรป โดยได้หารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือไทย-สหภาพยุโรป และความร่วมมือในกรอบอาเซียน-สหภาพยุโรป กับนาง Federica Mogherini ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นาย Neven Mimica กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา และนาย Karmenu Vella กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทางทะเล และประมง

ไทย